Na kurz u Vás v materskej škole môžete Vaše dieťa prihlásiť cez Registračný formulár.

3 ročný kurz vytvorený na výučbu angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopnosti detí vo vekovej skupine 3-6 rokov. Aplikácia nových postupov vo výučbe. Certifikovaný kurz.

Témy a príbehy z prostredia MŠ. Deti sa ľahšie učia témy a pokyny, ktoré sú im známe. Kontext sa prelína s ich vlastnou skúsenosťou.

Deti si osvojujú cez príbehy aj dȏležité sociálne faktory ako deliť sa, spolupracovať, vychádzať s ostatnými. Príbeh je nahratý aj ako animovaný príbeh. 

Ku každej časti príbehu  patrí  pieseň, ktorá dieťaťu umožňuje zažiť komplexný jazykový vnem.

Tešíme sa na spoluprácu !