UNIT 1: IT´S RAINING

SLOVNÁ ZÁSOBA:

PIESNE:

ZAHRAŤ SA MÔŽETE HRY:

STORY 1- IT´ S RAINING