MŠ Grinava

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

    číslo účtu: 16510160/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK0452000000000016510160

do popisu: meno dieťaťa

 MŠ GRINAVA- ENGLISH PLAYTIME