MŠ Bystrická, Pezinok

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

číslo účtu: 16510099/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK0252000000000016510099

do popisu: meno dieťaťa

 MŠ BYSTRICKÁ PEZINOK- ENGLISH PLAYTIME