MŠ Vajanského Pezinok

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

číslo účtu : 16510152/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK9252000000000016510152

do popisu: meno dieťaťa MŠ VAJANSKEHO

 MŠ VAJANSKÉHO PEZINOK- ENGLISH PLAYTIME