MŠ Nová Dedinka

Angličtina  v materskej škole:

  • 1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
  • 2. polrok 55 € (február-jún)

    číslo účtu : 16023944/5200 (OTP Banka)

IBAN: SK5052000000000016023944

do popisu: meno dieťaťa

 MŠ NOVÁ DEDINKA- ENGLISH PLAYTIME